Klassisk massage hel/del
Behandlande massage hel/del
Lymfmassage (lymfdränage behandling utföres av medicinsk lymfterapeut)
Hot Stone-behandling
Akupunktur (mejla Anette för förfrågan)
Regndroppsmassage.
Fotvårdsbehandling 50 min
Delbehandling 25 min (vårt, nageltrång, liktorn, lagning av nagel) .
Hembesök i närområdet.


Rosenmetoden

Rosenmetoden är en form av kroppsbehandling som syftar till att lösa upp spänningar i kroppen. Det handlar oftast om muskler som är spända utan att utföra något arbete, dvs spänningar som vi många gånger är omedvetna om.

När vi spänner våra muskler begränsar vi vår andning, blodet cirkulerar inte optimalt och vi ödslar också massor av energi. Energi som vi skulle kunna använda på bättre sätt. Detta kallar Marion Rosen "barriärer mot att leva".

Genom Rosenmetodens lätta, mjuka beröring blir det möjligt att lösa upp spänningar och på så sätt hitta den verkliga människan som döljer sig bakom ett pansar av muskelspänningar, smärtor eller andra obehag.